PUBLICATIONS IN MEDIA

Публикация на Петя Стоянова, Investor.bg.

На форум на Икономическия и социален съвет бяха обсъдени проблемите с дисбаланса на пазара на труда, конвергенцията и бъдещата кохезия в ЕС

Икономическите измерения на бъдещето на Европа и кой от предложените от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер пет сценария ще е най-добрият за България, както и какви са новите предизвикателства пред пазара на труда и пред социалните системи – на тези въпроси търсиха отговор участниците в дискусия, организирана от Икономическия и социален съвет на България (ИСС) и от Европейския икономически и социален комитет. 

Публикация на Адрияна Никифорова, Труд.

Европейският съюз трябва да даде повече пари и възможности за изграждане на газоразпределителен център в България, казва председателят на секция “Транспорт, енергетика, инфраструктури и информационно общество” на Европейския икономически и социален комитет.

Publication of the University of National and World Economy, 15th January 2016

The President of the European Economic and Social Committee (EESC) Georgеs Dassis, who is on his first official visit to Bulgaria at the invitation of the President of the Bulgarian Economic and Social Council (ESC) Prof. Lalko Dulevski, was a guest of the University of National and World Economy (UNWE).

Page 1 of 15

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More