NEWS

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ: ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕЛЕН ПАКТ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

На пресконференция на 22 юни, понеделник, от 11 часа в БТА Икономическият и социален съвет ще представи становището си „ Eвропейският зелен пакт – икономически, социални и екологични предизвикателства и възможни решения за България“. Основни тези от становището ще обосноват Васил Велев и Пламен Димитров – докладчици по становището. Участие ще вземе и проф. Лалко Дулевски, председател на ИСС.

ИСС е първата институция в България, която публично представя своята позиция за Зеления пакт. Принципно ИСС подкрепя усилията на ЕС за предотвратяване на климатична катастрофа, но акцентира на редица препоръки, свързани със сроковете за постигане на целите на Зелената сделка, с въглеродния данък, с необходимостта от нов тип дипломация на ЕС и др. ИСС също така смята, че България има основателни причини за резерви по отношение на ускорения преход към нисковъглеродна икономика.

Очакваме ви на пресконференцията за повече конкретна и полезна информация относно акта на ИСС. Документът ще бъде изпратен до всички български и европейски институции, които имат отношение към Зеления пакт, а участниците в пресконференцията ще получат пълния текст на становището.

Бел. Пресконференцията ще се предава online от страницата на БТА www.bta.bg/pressclub. Въпроси по време на пресконференцията от 11 до 11.50 часа можете да задавате на ФБ Ludmila Videnova и на телефона на редактор на Пресклуба 02/9262260 Въпросите ви веднага ще бъдат предадени на г-н Велев, на г-н Пламен Димитров и на г-н Дулевски за отговор.

 

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner