NEWS

ИСС РАЗРАБОТВА СТАНОВИЩЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ

Комисията по регионална политика, устойчиво развитие и околна среда на Икономическия и социален съвет проведе заседание и обсъди в разширен с експерти състав проект на становище „Планинските и полупланински райони в България – проблеми и възможности за развитие“.

Дискусията водеше председателят на комисията Валентина Зартова, а в нея освен членовете на комисията участваха Павлин Велчев от Министерството на земеделието, Жулиян Гочев от Министерството на Образованието, Люба Кленова – зам.-кмет на Самоков, доц. Дилян Георгиев от Института по планинско животновъдство и земеделие в Троян, Чавдар Русев от Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България.

Външните експерти по разработка на становището проф. Гинка Чавдарова и кметът на Троян Донка Михайлова запознаха комисията с основните тези на становището. Те акцентираха на основните проблеми на планинските общини като обезлюдяването, лошата инфраструктура, остатъчната икономика, свърх експлоатацията на горския фонд, липса на достъп до качествени услуги, особено здравни услуги и др. Според г-жа Михайлова и проф. Чавдарова са необходими неотложни мерки за тези региони. Експертите отбелязаха, че закъснението на тези мерки се измерва вече с десетки години. Те подчертаха също, че е необходимо политиките и мерките за развитието на планинските общини да са интегрирани, да „срещат“ отраслите един с друг, да се изведат производствените процеси до краен продукт, да се насърчава семейният бизнес. Беше обсъдена обстойно идеята за създаване на стандарт за качество „планински продукт“. От МЗ съобщиха, че там вече е разработена наредба в тази посока.

В дискусията бяха предложени идеи, с които становището би станало още по-богато. Комисията взе решение да се допълни проектът на становището и след това да се представи на пленарна сесия на ИСС.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner