NEWS

Дигитализацията на българската икономика и на българските компании, както и дигиталните умения не само на работещите хора, но и на всички групи в обществото, ще бъдат  основни теми в бъдещата работа на Икономически и социален съвет (ИСС), каза новоизбраният от Народното събрание председател на ИСС Зорница Русинова. Тя участва в уебинар на Световната банка, посветен на наскоро публикувания доклад на СБ „Европа 4.0: Да се обърнем към дигиталната дилема“. Ако в момента говорим за дигитална трансформация, скоро ще трябва да говорим за дигитално сближаване, изрази позиция председателят на ИСС.

Всяка година до 2026 г. Планът за възстановяване и устойчивост ще осигурява по 1% ръст на БВП за България, съобщи вицепремиерът Томислав Дончев по време на дискусия с Икономическия и социален съвет (ИСС). Постигането за българските граждани на 75% от средноевропейската паритетна покупателна способност, също е една от целите при възстановяване на икономиката чрез този план, заяви още вицепремиерът.

ИСС проведе консултация с вицепремиера Томислав Дончев по приетото наскоро становище на съвета „Предложения на ИСС във връзка с подготовката на План за възстановяване и устойчивост на Република България“. Докладчиците по становището Радосвет Радев и Пламен Димитров и инициираха обсъждането на проекта на правителството, подчертавайки неговата актуалност и значимост за преодоляване на негативните последици от пандемията Ковид 19. Планът за възстановяване и устойчивост на България се разработва в контекста на европейския Механизъм за възстановяване и устойчивост като част от мащабния план на ЕС Next Generation EU. На основание на проекта, който доскоро бе предоставен за публично обсъждане, България ще получи достъп до средства за възстановяване. Становището на ИСС представлява институционализираната консенсусна позиция на представителните работодателски и синдикални организации и на неправителствени други организации. В дискусията с вицепремиера Томислав Дончев освен членовете на ИСС взе участие и избраният от Народното събрание нов председател на ИСС Зорница Русинова.

Днес е  публикувана поканата за номиниране на представители на социалните партньори и гражданските организации за съставяне на новия Икономически и социален съвет. Съгласно чл. 7 от ЗИСС съветът се състои от председател и 36 членове, разпределени в три групи. Първата група се състои от 12 членове, определени от ръководните органи на представителните организации на работодателите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда. Втората група се състои от 12 членове, определени от ръководните органи на представителните организации на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда. Третата група се състои от 12 членове, разпределени, по един в следните групи: организациите на селскостопанките производители; организациите на производствените кооперации; организациите на занаятчиите; представител на професионално- съсловните организации; представител на организациите на потребителите; представител на организациите на жените; представител на екологичните организации;  организациите на хората с увреждания; организациите на пенсионерите; организациите, подпомагащи социално слабите, хората с увреждания или лицата, нуждаещи се от грижи. Една организация може да бъде представена само в една от групите. Третата група включва и двама учени, номинирани от Министерски съвет.

Page 1 of 152

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner