NEWS

Кръговата икономика – характеристики и възможности“ е темата на последното становище, което Икономическият и социален съвет прие през 2019 г. По време на дискусията на пленарната сесия членове на ИСС определиха кръговата икономика като тема „от“ и „за“ бъдещето, малко позната в обществото, която е необходимо да намери своето място, включително и чрез разпространяване на познание и информация за нея.

Арно Метцлер, председател на Трета група в ЕИСК, гостува на българския Икономически и социален съвет. Г-н Метцлер е на посещение в София за конференцията, организирана от ЕИСК в Народното събрание на тема „Западните Балкани: ясна пътна карта за напредък“.

Българският Икономическият и социален съвет решително подкрепя процеса на сближаване и присъединяване на държавите от Западните Балкани в ЕС. Необходимо е институциите на организираното гражданско общество от тези държави да работят в тясно сътрудничество, за да се получи синергия в усилията за ускореното им присъединяване, това заяви проф. д-р Лалко Дулевски – председател на Икономически и социален съвет, по време на конференция„Западните Балкани: ясна пътна карта за напредък“ в Народното събрание. Конференцията бе организирана от Европейския икономически и социален комитет. Във форума взе участие българският комисар Мария Габриел, заместник председателят на НС Кристиян Вигенин, депутати, посланици и представители на ЕИСК и на граждански организации от Северна Македония, Албания, Сърбия и Черна гора.

Page 1 of 143

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner