NEWS - ARCHIVE

НА ПЪРВАТА ЗА 2005 Г. ПЛЕНАРНА СЕСИЯ ИСС ПРИЕ СТАНОВИЩЕ ПО “ПРОБЛЕМИТЕ НА ТЕКСТИЛА И ОБЛЕКЛОТО В БЪЛГАРИЯ”


Пленарната сесия прие становище по “Проблемите на текстила и облеклото в България”, разработено по собствена инициатива.

Становището е първата стъпка по изпълнение на подписаното споразумение между Икономическия и социален съвет и Съвета по Европейска интеграция към Министерски съвет за осигуряване на социалния диалог между структурите на организираното гражданско общество и правителството.
back to top