NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ Е ДОМАКИН НА 10-ТА ЮБИЛЕЙНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА CESLINK НА ЕИСК

Председателят на Икономическия и социалния съвет в България проф. Лалко Дулевски откри 10-та юбилейна среща по проекта CESLink, която се проведе на 25 юни в София.  „Първият 10-ти юбилей на тази инициатива събира основната част от нейните създатели и хората, благодарение на които тя се случи. Тази среща е една значителна стъпка в нашето много ползотворно и динамично сътрудничество с Европейския икономически и социален комитет и националните съвети”, каза проф. Дулевски. „За нашия съвет CESLink е от голямо значение. Това произтича както от характера на нашия съвет, така и от стила на нашата работа и от мястото, което ИСС има в обществено политически живот на страната”, посочи още проф. Дулевски.

При откриването г-жа Паиви Сепанен, координатор на CESLink проекта отбеляза, че  „откакто България е част от ЕС, нейният Икономическия и социален съвет се ангажира много силно и допринася много за развитието на портала по проекта CESLink. Икономическия и социален съвет в България участва във всички инициативи, които ние организираме и се опитваме да планираме. За нас българския Икономически и социален съвет е един много добър пример за активност, за отвореност, за сътрудничество на международно ниво.”

В срещата по проекта участваха представители на Европейския икономически и социален комитет и на икономическите и социални съвети на България, Белгия, Франция, Чехия, Румъния, Испания, Люксембург, Гърция, Италия и Нидерландия.

Основни докладчици бяха Паиви Сепанен, координатор на CESLink проекта, Маурицио Потенте, ръководител на техническата работна група към CESLink, Марта Теодору, ръководител на комуникационната работна група към CESLink, и Руби Дейвис, ръководител на Интранет страницата на CESLink групата.

Г-жа Паиви Сепанен представи Годишния доклад за дейността на CESLink мрежата през 2009 г. Презентирани бяха новите интернет страници на ИСС на България и на ЕИСК. Обсъдиха се предложения за дейностите по проекта за периода 2010-2011 г. и подготовка за доклада за Годишната среща на президентите и главните секретари на националните ИСС през септември тази година.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner