NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ЩЕ ПРЕДСТАВИ АНАЛИЗ НА АНТИКРИЗИСНИТЕ МЕРКИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В понеделник, 1 март 2010 г., от 10.30 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет /бул. „Цариградско шосе” 111/ ще се състои пресконференция, на която ще бъде представен разработеният от ИСС анализ на тема „Антикризисните мерки на пазара на труда – опитът на страни-членки на Европейския съюз”.

В пресконференцията ще участват:

  • Проф. Лалко Дулевски, председател на ИСС
  • Г-н Пламен Димитров, член на ИСС от ГрупаІІ – синдикални организации, и председател на постоянната Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения

Анализът „Антикризисните мерки на пазара на труда – опитът на страни-членки на Европейския съюз” е разработен от ИСС по собствена иницатива и представлява резултат от едногодишната работа на мрежата на икономическите и социални съвети от страните-членки на ЕС, която през 2009 г. бе председателствана от българския съвет.

В документа са обобщени основните практики, изводи и препоръки на съветите относно антикризисните мерки на пазара на труда на национално и европейско ниво.

В същото време на базата на приетите досега становища и анализи, ИСС подготвя обобщено становище, в което ще се опита да изрази общата си позиция по основните икономически и социални проблеми и тяхното задълбочаване в резултат на кризата, както и да представи систематизирани предложения за развитие на социално-икономическата политика и ключовите реформи в страната.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

  • 1
  • 2
  • 3
Banner
Banner