NEWS - ARCHIVE

ПРОБЛЕМИТЕ НА ТРУДОВИТЕ ПАЗАРИ В ЕВРОПА БЯХА ДИСКУТИРАНИ НА СРЕЩА В СОФИЯ


Състоянието на пазарите на труда в Европейския съюз и отражението на финансовата и икономическата криза върху тях, както и оценката на националните Икономически и социални съвети на страните-членки на Общността на тези тенденции и предприеманите антикризисни мерки бе основната тема на Годишната среща на главните секретари на националните икономически и социални съвети и генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Неин домакин бе Икономическият и социален съвет на България на 18 и 19 юни 2009 г.

Участниците във форума обсъдиха и хода на подготовката на организираната от ИСС на България и ЕИСК международна конференция на тема “Лисабонската стратегия и предизвикателствата пред трудовите пазари”, която ще се проведе на 5 и 6 октомври в София, а така също и за подготовката на Годишната среща на президентите и главните секретари на националните ИСС и ЕИСК, която ще се състои в София през ноември.

По време на срещата на главните секретари бе представен анализ на състоянието на трудовите пазари в ЕС. В него бе констатирано, че икономическата и финансова криза се задълбочава и разширява през есента на 2008 г. и от началото на 2009 г. Европейският съюз навлезе в рецесия. Последствията от глобалната криза постепенно започнаха да се усещат във всички сфери на обществения живот, като една от най-силно засегнатите области е пазарът на труда.

Данните от април 2009 г. потвърждават, че ситуацията на пазара на труда в ЕС продължава да се влошава в резултат на икономическия спад. Понижението в ръста на заетостта е 0.2% и 0.3% съответно за третото и четвъртото тримесечие на 2008 г. Коефициентът на безработица в страните от ЕС непрекъснато се повишава от март 2008 г., като от септември темпът на нарастване значително се увеличава. През март 2009 г. безработицата се е увеличила с 0.2%, достигайки 8.3%, което е с 1.6% повече от най-ниското равнище, наблюдавано през март 2008 г. – 6.7%. В резултат на всичко това в края на март 2009 г. в ЕС има 21 милиона безработни, което е с една четвърт повече спрямо 2008 г.

През март само три страни-членки все още имат по-ниско равнище на безработица в сравнение с предходната година – България, Гърция и Румъния.

При подготовката на срещата Икономическите и социални съвети на страните-членки на ЕС по предложение на българския ИСС представиха свои позиции във връзка с антикризисните планове на националните правителства, които също бяха предмет на състоялата се дискусия. Основният приоритет в провежданите от правителствата политики, който националните ИСС извеждат в своите предложения, е необходимостта от програми за защита на работните места и стабилизиране на трудовите пазари.

Мерките, които икономическите и социални съвети на страните от Европейския съюз предлагат, могат да бъдат систематизирани в 7 – 8 основни направления, стана ясно по време на дискусията. Сред предприеманите антикризисни мерки са фискалните, свързаните с разходи от държавния бюджет, насочените към развитие на инфраструктура, намаление на данъци и осигуровки, мерки, насочени към висока гъвкавост и установяване на намалено работно време с цел запазване на работните места, програми за преквалификация и други защитни механизми.

Експертите са категорични, че безработицата ще се увеличава като естествен процес в условията на икономическата криза. Според председателя на българския ИСС доц. Лалко Дулевски ще са необходими поне 2 - 3 години след периода на излизане от кризата за възстановяване на трудовите пазари в Европа. За България е изключително важно да има ясна визия и структуриране на отраслите, които имат потенциал да изтеглят икономиката ни в периода на възстановяване след кризата.

Юнската среща на главните секретари на националните ИСС от страните-членки на ЕС имаше за задача и да подготви следващия значим международен форум на икономическите и социални съвети от Европа, който ще се проведе в София. Това е голямата политическа среща - Годишната среща на президентите и главните секретари на националните икономически и социални съвети от ЕС и на Европейския икономически и социален комитет, която ще се състои в София през ноември. Предвижда се тя да излезе със заключителен документ, включващ позициите на гражданското общество в ЕС по проблемите и предизвикателствата пред трудовите пазари, който да бъде представен на европейските институции.

В рамките на председателството на българския ИСС на мрежата на националните икономически и социални съвети от ЕС през 2009 г. се организира още една голяма проява, посветена на проблемите на трудовите пазари.По инициатива на ИСС съвместно с ЕИСК на 5 и 6 октомври ще се проведе международна конференция на високо ниво на тема “Лисабонската стратегия и предизвикателствата пред трудовите пазари”.

Така по предложение на българския ИСС през тази година структурите на организираното гражданско общество в Европа ще работят съвместно по проблемите на трудовите пазари и предизвикателствата пред тях, свързани както с влиянието на икономическата и финансовата криза, така също и с постигането на целите и бъдещото развитие на Лисабонската стратегия.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

  • 1
  • 2
  • 3
Banner
Banner