NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЯ

  Във вторник, 25 ноември, Икономическият и социален съвет (ИСС) организира публична консултация по проблемите и бъдещето на българската текстилна индустрия.

Консултацията ще бъде открита в 10.00 ч. от заместник министър-председателя г-н Ивайло Калфин, под чиято егида тя се провежда.

Форумът ще се състои в залата на хотел „Арена ди Сердика” (ул. “Будапеща” 2-4).

Консултацията е открита за представителите на медиите.

Публичната консултация по проблемите и бъдещето на българската текстилна индустрия е първата, която ИСС провежда по инициатива на структури на гражданското общество. Управителният съвет на Българската асоциация по текстил и облекло (БАТЕК) се обърна към ИСС на основание чл. 4, ал. 2 от Закона за Икономическия и социален съвет.

Предложението на асоциацията е във връзка с анализа и направените предложения от ИСС в приетото от него през януари 2005 г. становище по проблемите на текстила и облеклото в България.

В консултацията ще участват представители на изпълнителната и законодателната власт – на министерствата на икономиката и енергетиката, на труда и социалната политика и на финансите, народни представители. От страна на отрасъла участие ще вземат представители на Българската асоциация по текстил и облекло (БАТЕК) и на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло (БАПИОТ), на синдикалните организации в сектора, ръководители на фирми.

По време на публичната консултация ще бъдат обсъдени редица съществуващи проблеми в отрасъла. Това са влошаване на финансовото му състояние, загуба на пазари, негативно влияние на световната финансова криза и други. Ще бъдат дискутирани и необходимите действия и мерки за тяхното решаване от страна на изпълнителната и законодателната власт.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner