NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДИСКУСИЯТА ПО БЮДЖЕТА С ДЕБАТ ПО ПОЛИТИКИТЕ


Икономическият и социален съвет настоява да се води дебат за политиките, които се реализират чрез държавния бюджет, а не само по конкретните числа в бюджета. Тази позиция изрази председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) доц. д-р Лалко Дулевски по време на организираната от съвета публична консултация по проектозакона за държавния бюджет на България за 2009 г. Тя се проведе във вторник, 11 ноември, в рамките на открита пленарна сесия на ИСС.

В нея участваха министърът на финансите доц. Пламен Орешарски, заместник-министрите на финансите г-н Кирил Ананиев и г-н Любомир Дацов, директори на дирекции и отдели в Министерството на финансите.

Активното участие на ръководния екип на Министерството на финансите и лично на министъра на финансите в дискусията, която продължи повече от 3 часа, превръщането й в конструктивен и откровен диалог, са доказателство за нарастващата роля и значение на ИСС като “граждански парламент” на страната, който изразява интересите на различните организации на гражданското общество, подчерта доц. Дулевски. Той определи тази публична консултация, поискана от министъра на финансите, като “прецедент” в страните от Европейския съюз.

Като подчерта важността от обсъждането на проектобюджета от ИСС, неговият председател отново посочи позицията на съвета, че истинският дебат е за политиките, които могат да се реализират чрез бюджета и че този дебат трябва да започва още в началото на годината. Въпросът е какво ще получат българските граждани, как тези средства от бюджета ще стигнат до тях, как те ще почувстват промяната в области като здравеопазването, образованието например, каза доц. Дулевски.

Представяйки пред членовете на ИСС проектобюджета на страната за 2009 г., министърът на финансите Пламен Орешарски очерта основните рискове за неговото изпълнение. Той призна, че за първи път в последните десет години има по-висока степен на неопределеност на въздействието на външната икономическа среда върху тази у нас. При подготовката на бюджета са били извършени множество факторни анализи за възможните последици и негативни отражения на световните финансови колебания в България, каза още министърът. Според него основните рискове пред бюджета за догодина са неизпъление на приходите по фискалната програма и необходимост от рестрикция на публичните разходи, високият дефицит по текущата сметка на платежния баланс, запазване темпа на инфлацията над средноевропейските нива и повишаването на безработицата.

В бюджета за 2009 г. са заложени мерки и буфери, които да предпазят икономиката на страната и най-вече реалния сектор от евентуални негативни отражения на световната финансова криза в страната, заяви министър Орешарски. Правителството има готовност за приложи всички мерки, предприети в страните от ЕС, за запазване на финансовата и банковата стабилност на страната, каза той, като отново акцентира върху важността от запазването на стабилността на макрорамката на бюджета. Така финансовият министър отговори на многобройните предложения, направени по време на дискусията от представителите на работодателските и синдикалните органицаии, членове на ИСС, за промени в данъчната и осигурителната политика, политиката по доходите, инвестициите.

Представителите на синдикалните организации – КНСБ и КТ «Подкрепа», изразиха основно резервите си към предвиденото в проектобюджета в областта на социалната политика – доходи, осигурителна система, трувод пазар, здравеопазване, образование. Общата им оценка е за неадекватни мерки в тези основни сектори и опасения, че негативните ефекти ще се понесат основно от работещите.

Представителите на работодателските организации поискаха повече мерки за подобряване на бизнессредата за българския бизнес и противодействие на кризата, изразени също с промени в данъчната политика, възможностите за инвестиции. Според Българската стопанска камара проектобюджетът трябва да е антикризисен, затова трябва да е още по-консервативен.

В изказванията си по параметрите и политиките в проектобюджета за 2009 г. членовете на ИСС поставиха редица проблеми по отношение на банковата система, административните бариери пред бизнеса, стимулирането на науката и иновациите, изсветляването на икономиката и нейното преструктуриране, развитието на пенсионните фондове, основните социални плащания и др.

Въпреки различията в своите оценки по проектобюджета за 2009 г., представителите на различните организации – членки на ИСС, бяха единодушни, че такъв диалог е необходим и полезен. ИСС и ръководството на МФ обявиха, че той ще продължи още в началото на следващата година с дебат за политиките в различните сектори, за да се постигне обществен консенсус.

Публичните консултации между ИСС и изпълнителната и законодателната власт по актуални икономически и социални проблеми на страната се утвърдиха като нова и ефективна форма за развитието на гражданския диалог у нас.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner