NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЩЕ ПРОВЕДАТ КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОЕКТА ЗА ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ ЗА 2009 Г.


Във вторник, 11 ноември, от 10.00 часа Икономическият и социален съвет организира консултация по проекта на Закон за държавния бюджет за 2009 г. с министъра на финансите Пламен Орешарски и неговия екип. Дискусията ще се проведе в заседателната зала на ИСС (бул. “Мария Луиза” 22).

Консултацията е открита за медиите. В края на обсъждането (около 11.30 ч.) председателят на ИСС доц. д-р Лалко Дулевски и министърът на финансите г-н Пламен Орешарски ще направят обобщение за проведената дискусия и изявления за медиите.

Министърът на финансите Пламен Орешарски се обърна към Икономическия и социален съвет с предложение за провеждане на консултация по проектобюджета за 2009 г., имайки предвид широката представителност на включените в съвета организации на гражданското общество и желанието да бъдат отчетени техните позиции по проектозакона.

Публичните консултации между ИСС и изпълнителната и законодателната власт по актуални икономически и социални проблеми на страната се утвърдиха като нова и ефективна форма за развитието на гражданския диалог у нас.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner