NEWS - ARCHIVE

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: “ЛИСАБОНСКИЯТ ДОГОВОР И ХАРТАТА ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА – ПРЕДИМСТВАТА И ПОЛЗИТЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПА”

Икономическият и социален съвет на България, по инициатива на Конфедерацията на независимите синдикати в България, организира конференция на тема: “Лисабонският договор и Хартата за основните права – предимствата и ползите за гражданите на Европа”. Конференцията ще се състои на 15 май (четвъртък) от 10:00 часа в зала “Сердика” на хотел “Шератон”, София.

Конференцията ще бъде открита от г-н Георги Пирински – Председател на 40-то Народно събрание на Република България.

Участие в конференцията са потвърдили депутати в Народното събрание, представители на президентската администрация и на изпълнителната власт, членове на ИСС, синдикални организации, неправителствени институции, представители на научните среди и експерти.

Форумът се организира във връзка с 50-годишнината от създаването на Европейския икономически и социален комитет и е посветен на предимствата и ползите, които се разкриват пред гражданите на обединена Европа с Договора от Лисабон и Хартата на основните права на Европейския съюз.

Доклади ще представят г-н Анри Малос, председател на Група I на работодателите в Европейския икономически и социален комитет и доц. д-р Желязко Христов, член на ИСС и ЕИСК и президент на КНСБ.

Очаква се г-н Малос по нетрадиционен начин да анализира предизвикателствата, които Лисабонският договор поставя пред обединена Европа и нейните граждани. Доц. д-р Желязко Христов в своята презентация ще представи ролята и значението на Хартата за основните права, ролята й върху трудовите и социални права на българските граждани, както и необходимостта от промени в нормативната уредба и в провежданата политика, с цел сигурна защита на тези права на национално и европейско равнище.

По случай 50-годишнината от създаването на Европейския икономически и социален комитет членовете на Икономическия и социален съвет на България ще приемат Декларация, обявяваща датата 19 май за Ден на организираното гражданско общество.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner