NEWS - ARCHIVE

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ИСС ДОЦ. ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ ВЗЕ УЧАСТИЕ В “ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКА СРЕЩА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ СЪВЕТИ И СРОДНИ ИНСТИТУЦИИ, 2007Г.”

Председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски взе  участие в “Евро-средиземноморска среща на икономическите и социални съвети и сродни институции, 2007г.”, която се проведе на 15 и 16 октомври 2007г. в Атина, Гърция. Доц. Дулевски ръководи сесията посветена на конкурентоспособността и социалната кохезия като фактори за изграждане на цялостна Евро-средиземноморска зона.

Конференцията бе организирана от Европейския икономически и социален комитет с любезното домакинство на Икономическия и социален съвет на Гърция. В рамките на конференцията бяха обсъдени теми като ролята на гражданското общество за осъществяване плана за действие на политиката на добро съседство на ЕС, евро-средиземноморските мрежи на взаимодействие между икономическите и социални съвети и сродни институции, ролята на жените в обществото, ролята на културния диалог и др. Участие взеха повече от 200 представители от страните от Европа и средиземноморския регион.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner