NEWS - ARCHIVE

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ИСС ДОЦ. ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ ЩЕ УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ТРАНСГРАНИЧНАТА И СЕЗОННА ЗАЕТОСТ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 

Председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски ще участва в работата на международна конференция на тема: „Трансгранични и сезонни работници в земеделието: Проблеми и перспективи“.

Конференцията ще се проведе на 18 септември 2007 г., от 9.30 часа, в хотел “Новотел” гр. Пловдив. Организатори са специализираната секция “ Земеделие, развитие на селските райони, околна среда ” на Европейския икономически и социален комитет със съдействието на Икономическия и социален съвет на България и Съвета на българските аграрни организации. За участие в дискусиите са поканени заместник-министърът на труда и социалната политика г-н Димитър Димитров и представители на гражданското общество в България от професионалните организации в земеделието.

По време на дискусията ще се обсъдят проблемите на трансграничната и сезонна заетост в земеделието в рамките на ЕС с участието на представители от Международната организация на труда /МОТ/, Комитета на селскостопанските организации в европейската общност / GEOPA COPA /, Европейското обединение на работниците имигранти /EMWU/ и Комитета за подкрепа на нелегалните работници в ЕС /OKIA/.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner