NEWS - ARCHIVE

ДОЦ. ДУЛЕВСКИ ЩЕ СЕ СРЕЩНЕ В БРЮКСЕЛ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЖОЗЕ МАНУЕЛ БАРОЗО

По покана на президента на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Димитрис Димитриадис председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) доц. Лалко Дулевски ще участва на 12 юли 2007 г. в пленарна сесия на ЕИСК в Брюксел.

По време на сесията на ЕИСК ще бъдат разгледани 4 становища, свързани с основните приоритети на Лисабонската стратегия, като се предвижда представители на 5 страни – членки на ЕС да представят позициите си по приеманите становища. Позицията на България, като една от 12-те страни от петото разширяване на ЕС, ще бъде представена от председателя на ИСС доц. Дулевски.

Същия ден, доц. Дулевски, заедно с председателите на икономически и социални съвети от страни – членки на ЕС и президента на ЕИСК Димитрис Димитриадис, ще се срещне с председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо. По време на срещата ще бъде обсъден въпросът за енергийните и климатични промени и възможностите за бъдещи действия.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More