NEWS - ARCHIVE

МОДЕЛЪТ НА ГРАЖДАНСКИЯ ДИАЛОГ В БЪЛГАРИЯ Е ВОДЕЩ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Председателят на Народното събрание Георги Пирински, Президентът на Европейския икономически и социален комитет в Брюксел Димитрис Димитриадис, министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова ще открият регионалната конференция за социалния и гражданския диалог в Югоизточна Европа и Черноморския регион, в която ще участват представители на 23 държави. Конференцията ще се проведе на 25 и 26 юни 2007 г. (понеделник и вторник) в зала 6 на НДК – началото е от 9.30 часа.

Организатори са Икономическият и социален съвет на Република България и Европейският икономически и социален комитет.

Целта на конференцията е да се разграничат функциите и задачите на социалния и гражданския диалог и да се обменят добри практики за форми за участие на гражданското общество в процеса на вземане на обществено важни управленски решения.

Опитът на българския Икономически и социален съвет е един от най-успешните модели, които ще бъдат представени по време на конференцията.

За пръв път се обединяват представители на страните от Югоизточна Европа и на Черноморския регион, които ще обсъдят възможности за сътрудничество на основата на гражданските си структури. Подобни инициативи кореспондират с новата инициатива на Европейската комисия за сътрудничество, наречена Черономорска синергия и приета през април 2007 г.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner