NEWS - ARCHIVE

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 23 СТРАНИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЧЕРНОМОРСКАТА ЗОНА СЕ СЪБИРАТ В СОФИЯ ПО ПОКАНА НА ИСС

На 25 и 26 юни 2007 г. Икономическият и социален съвет, съвместно с Европейския икономически и социален комитет, организира Регионална конференция на икономическите и социални съвети и сродни институции от Югоизточна Европа и от Черноморската зона. Целта на конференцията е да се обменят добри практики и информация за ролята на социалния и гражданския диалог за развитие на обществото. 23 страни са потвърдили, че изпращат представители от основни институции, които водят социален и граждански диалог на национално равнище. Сред тях са Унгария, Англия, Франция, Ирландия, Италия, Полша, Чехия, Швеция, Естония, Испания, Словения, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Македония, Гърция, Молдова, Сърбия, Румъния, Турция, Украйна, Черна гора, Грузия.

Очаква се в конференцията да участват повече от 40 пратеници на държави от Югоизточна Европа и от Черноморската зона.

Регионалната конференция ще бъде открита от Георги Пирински, председател на Народното събрание, и президента на ЕИСК Димитрис Димитриадис. Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова ще произнесе въвеждащо слово за социалния и гражданския диалог като модел за развитие на обществото. За участие в конференцията в София ще пристигнат и министри от региона.

Основни акценти в дискусиите ще бъдат българският модел на гражданския и социалния диалог, хърватския модел, целите и влиянието на гражданския и социалния диалог върху икономическите и социалните политики и ролята му за успешен присъединителен процес към ЕС и възможности за разширяване на сътрудничеството, изградено на основата на гражданското общество и гражданския диалог и в Черноморската зона.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner