NEWS - ARCHIVE

ИСС ЩЕ СКЛЮЧИ МЕМОРАНДУМ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО С УНИЦЕФ

Председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) доц. Лалко Дулевски се срещна вчера, 4 юни 2007 г., с представителя за България на УНИЦЕФ Октавиан Бивол. Срещата бе по искане на г-н Бивол и поводът за нея бе приетото наскоро становище на ИСС “Семейството, доброто родителство и равните възможности между половете”. В разговорите участваха председателят на Комисията по социална политика на ИСС Владимир Бояджиев и членовете Валентина Зартова, Духомир Минев и Николай Цанков.

На срещата бяха засегнати въпроси, които се отнасят до правата и защита на детето в България. Г-н Бивол подчерта желанието на УНИЦЕФ – България да партнира чрез ИСС за по-тесни контакти с гражданското общество за по-пълно постигане на целите и мисията на УНИЦЕФ и специално на програмата на УНИЦЕФ за защита на българските деца.

Г-н Дулевски и г-н Бивол се договориха за взаимен обмен на информация и добри практики в областта на защита на децата. Двете организации ще подпишат в скоро време общ меморандум за сътрудничество. В него ще бъдат застъпени следните конкретни стъпки: рамка за мониторинг по приложението на Конвенцията за правата на детето в България, общо застъпничество за децата на България, разширяване на диалога с граждански организации.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner