NEWS - ARCHIVE

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ СЕЗИРА ИСС ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

С писмо от 31 май 2007 г. председателят на Народното събрание Георги Пирински предложи на Икономическия и социален съвет да изготви становище по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, внесен на 16 март 2007 г. от Ива Станкова и група народни представители. Според чл. 5 от Закона за Икономическия и социален съвет право да искат становище от ИСС имат президентът, председателят на Народното събрание и Министерският съвет.

Целта на вносителите Ива Станкова и група депутати е да се “върнат” училищните лекари и зъболекари. Проектът предвижда кметът да ги назначава, като се предлагат и различни начини за финансиране на здравните кабинети в зависимост от това дали са открити в държавните, общинските или частните училища, детски градини и домове за деца.

Темата за подобряване на здравеопазването на децата е продължение от приетото през седмицата от Икономическия и социален съвет становище на тема “Семейството, доброто родителство и равните възможности между половете”. В становището си ИСС настоява за разработване на индивидуални програми за оказване на специализирани медицински грижи за децата, съобразно тяхното състояние и потребности, и за осигуряване на по-добри грижи за превенцията, промоцията и профилактиката на тяхното здраве.

Досега Икономическият и социален съвет е сезиран за становище от президента по Закона за допълнение на Закона за здравното осигуряване, от председателя на Народното събрание по Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване и от Министерския съвет по проекта на Национална програма за реформи “За по-висок растеж и повече работни места”. Миналата година Съветът се самосезира и изготви становище по Проекта за Национална здравна стратегия 2007-2012 г. на Министерството на здравеопазването.

Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, внесен в Народното събрание на 16 март 2007 г. от Ива Станкова и група народни представители, може да намерите на интернет страницата на Народното събрание www.parliament.bg.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner