NEWS - ARCHIVE

МЕГЛЕНА КУНЕВА: НЕОБХОДИМО Е ДА УВЕЛИЧИМ ДЕЛА НА ПАЗАРА НА ДРЕБНО ИСС ПРИЕ СТАНОВИЩЕ “МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРАВНАТА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ”

Необходимо е да се увеличи пазарът на дребно. Това бе един от акцентите в изказването на евкокомисаря Меглена Кунева по време на провелата се днес, 16 април 2007 г., открита пленарна сесия на Икономическия и социален съвет. В подкрепа на думите си еврокомисарят Кунева посочи, че в Европа делът на пазара на дребно е 58% (за сравнение в САЩ този дял е 70%). По време на сесията на ИСС бе обсъдено и прието становище на тема “Мерки за подобряване на правната защита на потребителите”. Становището бе разработено по собствена инициатива на ИСС.

В изказването си по време на обсъждането на становището председателят на Икономическият и социален съвет доц. Лалко Дулевски подчерта, че съществуването на некоретни търговци може да се интерпретира като явление, подобно на сивия сектор.

В становището си ИСС обръща внимание както върху изключително ниския брой инициирани помирителни производства – 113 за 2006 г., така и върху ефективността на помирителното производство – едва 10% от помирителните производства през изминалата година са завършили с постигане на споразумение между двете страни в спора. Затова ИСС предлага преобразуването на помирителните комисии в арбитражни комисии за извънсъдебно решаване на потребителски спорове. По време на обсъждането на становището днес членовете на ИСС изтъкнаха необходимостта от информиране на потребителите за некоректни производители, от една страна, и за добри практики, от друга.

Други предложения в становището на ИСС за подобряване на правната защита на потребителите са създаването на обществен фонд за подпомагане воденето на потребителски дела, създаването на публичен регистър на съдебни решения по потребителски дела, изграждане и развитие на система за обучение на потребителите, обучение на магистрати и други.

Становището на ИСС “Мерки за подобряване на правната защита на потребителите” ще бъде изпратено до президента, председателя на Народното събрание, министър-председателя, до Европейския икономически и социален комитет в Брюксел, до Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на правосъдието и до дгуги заинтересовани институции в България и Европа.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner