NEWS - ARCHIVE

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ДЕЛА ПРЕДЛАГА ИСС В СВОЕ СТАНОВИЩЕ

Открита пленарна сесия с участието на еврокомисаря по защита правата на потребителите Меглена Кунева ще проведе Икономическият и социален съвет на 16 април, понеделник, в хотел Шератон, зала Сердика от 10.00 часа.

На сесията ще се обсъди и гласува становище на ИСС на тема: “Мерки за подобряване на правната защита на потребителите”. Темата е част от плана за дейност на ИСС и се разработва по собствена инициатива.

По време на сесията ще се обсъдят редица предложения на ИСС за по-ефективна правна защита на потребителите като например преобразуването на помирителните комисии в арбитражни комисии за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, създаването на обществен фонд за подпомагане воденето на потребителски дела и създаването на публичен регистър на съдебни решения по потребителски дела. Това са само част от предложените в проекта на становището на ИСС мерки.

Очаква се по време на обсъждането еврокомисарят по защита на потребителите Меглена Кунева да представи основни акценти от Стартегията за защита на потребителите 2007 – 2013.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner