NEWS - ARCHIVE

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ИСС ДОЦ. ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ ЩЕ УЧАСТВА В ДИСКУСИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТТА И УСТОЙЧИВОСТТА НА ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

Открита пленарна сесия с участието на еврокомисаря по защита правата на потребителите Меглена Кунева ще проведе Икономическият и социален съвет на 16 април, понеделник, в хотел Шератон, зала Сердика от 10.00 часа.

По време на срещата-дискусия доц. Дулевски ще представи позицията на ИСС по темата за влияние на сивата икономика върху финансовата стабилност на пенсионната система. Досега ИСС е разработил и приел три становища, които имат пряко отношение към темата за независимостта и устойчивостта на пенсионната система в България. Две от тях са разработени по собствена инициатива – “Проблеми на пенсионната система в България” и “Неформалната икономика и мерки за ограничаването й”, и едно в резултат на сезиране от председателя на Народното събрание – по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (№554-01-47, внесен от група народни представители).
Дискусията е под патронажа на Европейския парламент и групата на Либералите и Демократите за Европа и домакини на срещата са Лидия Шулева и Христина Христова – депутати в Европейския парламент.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More