NEWS - ARCHIVE

ЖАК ДЕРМАН ДАДЕ МНОГО ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА РАБОТАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова и Жак Дерман, президент на Икономическия и социален съвет на френската република, обсъдиха на работна закуска днес въпроси, свързани с работата на Икономическите и социални съвети на двете държави. Особено внимание бе обърнато на сътрудничеството им с правителствените структури при формиране и изпълнение на политики в областта на труда и социалните дейности.

Министър Масларова запозна подробно г-н Жак Дерман с дейността на българския Икономически и социален съвет, като подчерта, че той функционира като консултативен орган, изразяващ волята на структурите на гражданското общество по икономическото и социално развитие на страната. Специално внимание министър Масларова отдели на подписания от министър-председателя и председателите на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите през септември 2006 година Пакт за икономическо и социално развитие на България до 2009 година. Този пакт набелязва целите, които засягат всички аспекти на социално-икономическото развитие на страната за този период, каза г-жа Масларова, като подари документа преведен на френски на Жак Дерман.
От своя страна г-н Жак Дерман даде много висока оценка за работата на българския Икономически и социален съвет, като подчерта, че той се ползва с голям авторитет в организациите на икономическите и социални съвети. Г-н Жак Дерман информира министър Масларова, че в момента във Франция върви обсъждане на проучване на френския Икономически и социален съвет за мястото на жените в политиката и администрацията.
По информация на пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More