NEWS - ARCHIVE

ИСС ПРЕПОРЪЧВА ДА СЕ ПОТЪРСЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ С ОЩЕ 1-2% ГОДИШНО

Да се потърсят допълнителни източници за икономически растеж с още 1-2% годишно, както и да се регулира имиграцията в Българията, са част от предложенията на ИСС, записани в становище на Съвета по проекта на Национална програма за реформи 2006 – 2009 г.

ИСС предлага още в Националната програма за реформи 2006 – 2009 г., която се очаква правителството да приеме, да се предвидят мерки, с които да се гарантира финансовата стабилност на публичните фондове, каза доц. Дулевски, председател на ИСС.

Становището бе представено на специална пресконференция  днес, 19 февруари 2006 г., понеделник. В пресконференцията участваха председателят на ИСС доц. д-р Лалко Дулевски, Дикран Тебеян, член на ИСС от групата на работодателите, и Любен Томев, член на ИСС от групата на синдикатите.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More