NEWS - ARCHIVE

ИСС НА БЪЛГАРИЯ И ФРАНЦИЯ РАБОТЯТ В ДОБРО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Председателят на Народното събрание Георги Пирински се срещна с президента на ИСС на Франция Жак Дерман
На 15 февруари т.г. председателят на Народното събрание г-н Георги Пирински и придружаващата го делегация посетиха Икономическия и социален съвет на Франция и се срещнаха с г-н Жак Дерман - президент на Икономическия и социален съвет и г-н Филип Дешартр – доайен на Съвета. На срещите беше обсъдена дейността на Съвета и неговата роля в политическата система на Франция. Беше подчертано значението на гражданското общество като коректив на политическите власти и ролята на организираното обществено представителство.
Икономическият и социален съвет във Франция е консултативен орган към централната изпълнителна и законодателна власт, създаден по силата на Френската конституция. Той дава представителство на основните икономически и социални обществени формации и професионални категории, подпомага сътрудничеството между тях и осигурява участието им в разработването на икономическата и социалната политика на страната.
Домакините изтъкнаха добрите отношения, изградени с българския Икономически и социален съвет и дадоха висока оценка на неговата работа.
Г-н Пирински подчерта амбицията на България като нов член на ЕС да участва активно в дейността на Европейския икономически и социален съвет. Той посочи готовността на българската страна да поеме домакинство на форум в рамките на Европейския икономически и социален съвет на тема “публично-частното партньорство” или друга тема от общ интерес. Г-н Дерман изрази готовността на френската институция да сътрудничи за реализацията на българската инициатива.
По информация на Посолството на България в Париж.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More