NEWS - ARCHIVE

ИСС ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПОЗИЦИЯТА СИ ПО ПРОЕКТА НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ

По време на публичното обсъждане на Националната програма за реформи 2007 – 2009 г., организираната от Министерството на финансите, председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски ще представи позицията на Съвета по проектодокумента. Обсъждането ще се проведе утре, 06 февруари 2007 г., от 10.00 часа в зала София 1 на «Кемпински хотел Зографски».

В дискусията ще участват представители на изпълнителната власт и администрацията, социално-икономически партньори, неправителствени организации, както и браншови структури и медии.

С Решение № 61 от 31 януари 2007 г. Министерският съвет предложи на Икономическия и социален съвет да разработи становище по проекта на Национална програма за реформи на Република България 2006 – 2009 г. В Решението се посочва, че сезирането е на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за икономическия и социален съвет.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More