NEWS - ARCHIVE

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ СЕЗИРА ИСС ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ

Министерският съвет предложи на Икономическия и социален съвет да разработи становище по проекта на Национална програма за реформи на Република България 2006 – 2009 г. Това е записано в Решение № 61 от 31 януари 2007 г., в което се посочва, че сезирането е на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за икономическия и социален съвет. С писмо, подписано от премиера Сергей Станишев, в ИСС постъпи и проектът на Националната програма.

Държавите членки на ЕС се договориха през март 2005 г. да разработят национални програми за реформи, отразяващи интегрираните насоки за изпълнение на Лисабонската стратегия. С проектодокумента на МС България изпълнява тази договореност и определя своя път за приоритети и мерки, които отговарят на предизвикателствата в обновената Лисабонска стратегия.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More