NEWS - ARCHIVE

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТРУДОВИ СЪДИЛИЩА ПРЕДЛАГА ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

Специализираните трудови съдилища са едно от възможните решения за по-бързото и ефективно правораздаване в областта на индивидуалните трудови спорове, се казва в становище на Икономическия и социален съвет на тема “Повишаване на ефективността на съдебния механизъм при решаване на индивидуални трудови спорове”, прието късно снощи, 12 декември, вторник.

Съветът разработи становището по собствена инициатива, тъй като той “схваща критиките на Европейската комисия към състоянието и действието на съдебната система и претенциите за нейното реформиране като претенции и към системата в областта на правораздаването по трудови спорове”.

В някои случаи при спорове за незаконно уволнение продължителността на уреждането на спора продължава от 2 до 5 и повече години, констатира становището на ИСС. От друга страна в него се напомня, че от 2004 г. в Министерския съвет би трябвало да действа работна група по решаването на този обществен проблем, но досега няма информация за резултат.

В становището си Икономическият и социален съвет предлага и други варианти за по-бързо и ефикасно решаване на индивидуалните трудови спорове, които са особен приоритет в европейското законодателство и България като член на ЕС трябва да изравни възможностите на правосъдната система с останалите страни членки по отношение на трудовите спорове.

Колеги,

Становището ще бъде представено от Чавдар Христов – член на ИСС от групата на синдикатите и докладчик по становището, на специална пресконференция утре, 14 декември 2006 г., четвъртък, от 11.30 часа, в залата на Икономическия и социален съвет (бул. Княгиня Мария Луиза 22 – на пресечката с ул. Симеон).

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner