NEWS - ARCHIVE

ИСС ЩЕ ПРЕДСТАВИ СТАНОВИЩЕТО СИ ЗА НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА НА СПЕЦИАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Утре, 7 декември, от 11.00 часа, в заседателната зала на Икономическия и социален съвет (бул. Княгиня Мария Луиза 22) ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представено становище на Съвета на тема “Неформалната икономика и мерки за ограничаването й”.

В пресконференцията ще участват председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски, Владимир Бояджиев, член на Комисията по икономическа политика на ИСС и докладчик по становището, Дикран Тебеян, член на ИСС от групата на работодателите.

Становището на ИСС за неформалната икономика е разработено по собствена инициатива. Проектът на становище бе разработен от Комисията по икономическа политика на ИСС и бе приет от членовете на Съвета на пленарна сесия миналата седмица.

Опростяване на данъчната система и намаляване на данъците са част от препоръките в становището на ИСС на тема “Неформалната икономика и мерки за ограничаването й”.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner