NEWS - ARCHIVE

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИСС НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2007 Г. СОФИЯ ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА РЕГИОНАЛНА СРЕЩА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ СЪВЕТИ

През 2007 г. София ще бъде домакин на регионална среща на икономическите и социални съвети и сродни институции от региона. Това стана ясно по време на провеждащата се на 4 и 5 декември 2006 г. в Солун, Гърция конференция за ролята на икономическите и социални съвети и сродни институции в процеса на присъединяване към ЕС и прилагането на Лисабонската стратегия. Предложението догодина София да стане домакин на следващ регионален форум е на Икономическия и социален съвет на България. След проведени двустранни срещи по време на конференцията в Гърция инициативата получи подкрепата на участниците във форума и на президента на Европейския икономически и социален комитет Димитрис Димитриадис.

Конференцията в Солун е организирана от Икономическия и социален съвет на Гърция и Европейския икономически и социален комитет. В нея участват представители на единадесет икономически и социални съвети на страни от региона, сред които са България, Румъния, Босна и Херцеговина, Сърбия, Албания, Кипър, Турция.

Страната ни е представена от делегация от Икономическия и социален съвет, начело с председателя на Съвета доц. Лалко Дулевски. В делегацията са включени още д-р Желязко Христов, председател на Комисията по международно сътрудничество и евроинтеграция на ИСС, Пламен Димитров, председател на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения на ИСС, и Юрий Спириев, главен секретар на ИСС.

Днес, 5 декември 2006 г., д-р Желязко Христов, в качеството си на съпредседател на Смесения консултативен комитет България – ЕС (СКК), участва в рамките на конференцията в работна група за ролята на икономическите и социални съвети за присъединяването към ЕС. Според д-р Христов работата на българския СКК е пример за добра практика в процеса на присъединяване на страната ни към ЕС. Смесеният консултативен комитет България – ЕС е вторият, създаден в Централна и Източна Европа, след този на Унгария.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner