NEWS - ARCHIVE

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ИСС УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РОЛЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ СЪВЕТИ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕС И ПРИЛАГАНЕТО НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ

Делегация от Икономическия и социален съвет на България, водена от председателя на Съвета доц. Лалко Дулевски, участва в конференция на тема “Ролята на икономическите и социални съвети и сродни институции в процеса на присъединяване към ЕС и прилагането на Лисабонската стратегия”.

Конференцията се провежда в Гърция, на 4 и 5 декември 2006 г. и е организирана от Икономическия и социален съвет на Гърция и Европейския икономически и социален комитет. Днес, 4 декември 2006 г., в рамките на конференцията приветствие към участниците поднесе г-н Георгиос Каляндзис, представител на правителството на Гърция – министър за Македония и Тракия. Срещата бе открита от г-н Николас Аналитис, президент на Икономическия и социален съвет на Гърция, и от г-н Димитрис Димитриадис, президент на ЕИСК.

В българската делегация са включени още д-р Желязко Христов, председател на Комисията по международно сътрудничество и евроинтеграция на ИСС, Пламен Димитров, председател на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения на ИСС, и Юрий Спириев, главен секретар на ИСС.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner