NEWS - ARCHIVE

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА И ФАКТИЧЕСКАТА ИНФЛАЦИЯ ДА СА ОПРЕДЕЛЯЩИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ

Необходима е обща политика за повишаване на доходите на българските граждани, която да отразява производителността на труда и инфлацията, се казва в становище на ИСС прието късно снощи. Констативната част от него показва явно изоставане на ръста на доходите сравнен и с ръста на брутния вътрешен продукт, така и с ръста на производителността.

За пръв път в становището на ИСС се показа структурата на разходите за труд у нас. Според изчисленията на експертите 14.4% от общите разходи за труд са допълнителните плащания за работа на смени, за работа при лоши условия, за бонуси и за “класове”. Класовете заемат най-голям дял и са 12%.

В становището си ИСС настоява да се приеме официалната линия на бедност и гарантираният минимален доход да е не по-малък от 60% от нея.

Фактическата за изминалата година, а не прогнозната инфлация да участва във формулата за изчисление на процента за вдигане на заплатите, както и ръста на производителността, а не ръста на брутния вътрешен продукт да оказва влияние се договориха трите групи в Съвета. Те твърдят, че още от януари преговорите в частния сектор за повишаване на заплатите ще се подчиняват на тези принципи.

ИСС прие становището късно снощи.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner