NEWS - ARCHIVE

СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА, ПАЗАРЪТ НА ТРУДА И КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ СА АКЦЕНТИ НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИСС И ЕИСК

Пазарът на труда и свободното движение на хора, корпоративната социална отговорност и ролята на социалния и гражданския диалог са основните акценти в международната конференция на тема “Европейският социален модел и предизвикателствата пред България”, която ще се проведе на 2 октомври 2006 г., понеделник, от 9.00 часа, в зала 7 на НДК. Организатори на конференцията са Икономическият и социален съвет на България и Европейският икономически и социален комитет.

В международната конференция ще участват членовете на ИСС, водещи представители от ЕИСК и от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и работа, както и зам. министър- председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин, министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова, зам.-министърът на икономиката и енергетиката Лъчезар Борисов, народни представители и фирми.

Конференцията се провежда броени дни след новината от последния мониторингов доклад на Европейската комисия, че България ще стане член на ЕС на 1 януари 2007 г. Целта на конференцията е да се обсъдят предизвикателствата пред България по прилагането на принципите на Европейския социален модел, както и въпросите за евентуалното отваряне на трудовите пазари на страните членки на ЕС за работна ръка от България; за образованието и обучението като фактори за интегриране на пазара на труда; прилагането на принципите на корпоративната социална отговорност и други акценти.

Всяка една от темите на конференцията ще завърши с дискусия с представителите на правителството. Предвижда се участниците в конференцията да приемат заключителен документ, като препоръките от него ще бъдат изпратени до институциите в България и Брюксел.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner