NEWS - ARCHIVE

ИСС ЩЕ РАЗГЛЕДА СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Икономическият и социален съвет ще настоява да се разработи и осъществи активна държавна политика за решаване на структурните проблеми на българското земеделие. Да се усъвършенства законодателството, регулиращо поземлените отношения, и да се преустанови раздробяването на земята на все по- малки парцели, да заработи национална агенция за структурна реформа с участие на местната власт, държавата да се задължи да осигурява доплащане към преките субсидии от ЕС и да постави българските земеделски производители в равностойно положение спрямо другите в страните членки на ЕС – това са част от препоръките в проекта на становище, което днес, 27 септември, пленарната сесия на ИСС ще обсъжда.

Препоръките в последния мониторинговия доклад за напредъка на страната ни в процеса на присъединяване към Европейския съюз, огласени само преди един ден, ще намерят място и в становището на ИСС. Този факт ще окаже още по-силно гражданско въздействие върху изпълнителните органи и агенции в страната, се надяват представителите на гражданското общество в ИСС.

Становището по проблемите на селското стопанство в България е по инициатива на Икономическия и социален съвет. В специална група препоръки днес ще бъдат повдигнати въпросите за условията, които държавата създава за пълното прилагане на общата селскостопанска политика на ЕС – окончателното изграждане на разплащателната агенция и интегрираната система за административен контрол, изпълнението на изискванията за ветеринарен контрол, пазара на мляко, развитието на аграрната наука и др.

Ако партньорите от трите групи, представители на организираното гражданско общество – работодатели, синдикати и организации за защита на други обществени интереси, се съгласят с проекта за становище и го гласуват днес, ИСС ще публикува и изпрати становището до всички заинтересувани институции.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner