NEWS - ARCHIVE

ИСС ОРГАНИЗИРА ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) и Университетът за национално и световно стопанство (УНСС), в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) организират на 11 май в София дискусионен форум на тема: „Възможности за развитие на социалното предприемачество през новия програмен период 2014-2020 г.: създаване на заетост сред младите хора.”

Форумът ще се проведе в голямата конферентна зала на УНСС от 11.00 ч. с гост лектор г-жа Ариане Родер, вицепрезидент на група III на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

В събитието ще вземат участие представители на управляващите органи на три оперативни програми, организации, които имат програми за финансиране на стартиращи социални предприемачи, студенти, преподаватели и експерти.

Целта на срещата - дискусия е млади хора, студенти от УНСС и ВТУ, които имат интерес и се обучават по предприемачество и/ или социално предприемачество, да се запознаят с възможностите за стартиране на социални предприятия чрез различни финансови инструменти и оперативни програми, да се популяризират добри европейски практики.

Дискусията ще се фокусира върху няколко теми:

  • Политиката на ЕС в областта на социалното предприемачество и как социалната икономика и социалното предприемачество допринасят за социално включване и заетост основно сред младите хора.
  • Какъв е опитът на ЕИСК и как той може да се използва за създаването на мрежа и платформа за обмен на добри практики в областта на социалното предприемачество/ социална икономика.
  • Какъв е опитът на България до сега и какви политики за насърчаване на социално предприемачество планира държавата в бъдеще
  • Какви са мерките за подкрепа на социалното предприемачеството чрез ресурсите на оперативните програми 2014-2020 г.

Приложение:

Пресцентър на ИСС

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner