NEWS - ARCHIVE

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН МОДЕЛ

Eвропейският социален модел и предизвикателствата пред България е основната тема на международната конференция, която Икономическият и социален съвет и Европейският икономически и социален комитет организират в София на 2 октомври 2006 г. /понеделник/ в НДК, зала 7.

Само няколко дни след решението на Европейската комисия страната ни да се присъедини към Европейския съюз от 2007 г. представителите на гражданското общество в Икономическия и социален съвет и гости от ЕИСК ще обсъждат някои аспекти на развитие на Европейския социален модел. Основни акценти на конференцията са пазарът на труда и свободното движение на хора, корпоративната социална отговорност, ролята на гражданския и социалния диалог за развитие на социалния модел. Очаква се конференцията да одобри препоръчителни насоки по обсъжданите проблеми.

Заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин и министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова ще открият конференцията и ще участват в дискусиите заедно с други представители на изпълнителната власт и на парламента.

Сред лекторите от българска страна са д-р Желязко Христов – председател на Комисията по международно сътрудничество и евроинтеграция в ИСС и председател на КНСБ, и Божидар Данев – зам.- председател на ИСС и председател на БСК, а от страна на ЕИСК презентации ще направят Ернст Ерик Енмарк от Швеция, Евелин Пишно от Франция и Ирини Пари от Гърция.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner