NEWS - ARCHIVE

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ИСС УЧАСТВА В ДВУГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕИСК

 

Делегация от ИСС, водена от председателя на Съвета доц. Лалко Дулевски, участва в двугодишната конференция на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в Брюксел. В конференцията участие взеха зам.-председателят на Съвета доц. Дочо Лазаров и главният секретар Юрий Спириев.

Тази година конференцията премина под мотото “Живата Европа: предизвикателство за гражданското общество” и имаше за цел да открои особените черти на европейския модел на общество с неговите специфични ценности. По време на конференцията се състоя и церемония по преименуването на сградата на ЕИСК “Белиярд” в “Сграда Жак Делор” – на името на бившия президент на Европейската комисия.

Двугодишната конференция на ЕИСК има дългогодишна традиция и отбелязва края на мандата на действащия президент на Комитета. По повод приключването на мандата на настоящия президент на ЕИСК доц. Лалко Дулевски връчи на г-жа Зигмунд първата почетна грамота на Икономическия и социален съвет на България. Грамотата се дава за “особени заслуги за утвърждаване на принципите на пряката демокрация и развитието на гражданския диалог в Европа, за повишаване ролята на организираното гражданско общество в България и за издигане на авторитета на Икономическия и социален съвет като модерна институция за граждански диалог”.

През април тази година г-жа Зигмунд беше на посещение в България по покана на председателя на ИСС доц. Дулевски. По време на визитата си г-жа Зигмунд заяви личното си очакване, че България ще стане член на ЕС от 1 януари 2007 г.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner