NEWS - ARCHIVE

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ИСС РАЗГЛЕДА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В НС

На първото си за новата парламентарна сесия заседание вчера, 13 септември 2006 г., Комисията по труда и социалната политика разгледа проекта за изменение и допълнение на Закона за Икономическия и социален съвет. Вносители на законопроекта са Хасан Адемов, Петър Мръцков и Христина Христова.

С промените в Закона за ИСС се цели да се създаде възможност гражданският диалог в страната да бъде още по-конструктивен и ефективен. Предлага се утвърждаването на принципа на демокрацията с пряко участие – гражданското общество да участва във вземането на решения от страна на властите, да бъде основна цел в дейността на ИСС.

Законопроектът предвижда уточняване на представителството в групата на т.нар. други граждански организации. В Съвета ще имат представител организациите на потребителните кооперации и организациите на младежите и студентите.

Според законопроекта Съветът ще може да бъде сезиран от президента, от председателя на НС и от Министерския съвет и по обществено значим проблем, а не както досега само по законопроекти, национални програми и планове.

Създава се възможност и ИСС да се самосезира по важни проблеми на обществото, без те да са били включени предварително в годишния план за дейност.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner