NEWS - ARCHIVE

ЮРИЙ СПИРИЕВ Е НОВИЯТ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ИСС

С решение на Председателския съвет на Икономическия и социален съвет бе утвърдена кандидатурата на Юрий Спириев за главен секретар на Съвета. Досегашният главен секретар Мирослав Тончев премина на работа в Българската стопанска камара – главен директор.

Юрий Спириев е завършил магистратура по специалност “Социално-икономическо планиране” в Университета за национално и световно стопанство, София. До ноември 2002 г. е заемал различни ръководни позиции в системата на Български пощи. Има натрупан организационно-управленски опит – ръководител на управление и началник отдел «Международни връзки и проекти» в Български пощи. От 2003 г. е работил като независим консултант по проекти на Световната банка. От юли 2006 г. е главен експерт в дирекция “Международно сътрудничество и връзки с обществеността” на Икономическия и социален съвет.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner