NEWS - ARCHIVE

15 ОТ ОБЩО 16 ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИСС ЩЕ ВЛЯЗАТ В КОРЕКЦИЯТА НА ПРОЕКТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ

Министър Гайдарски се срещна с Председателския съвет на ИСС

15 от общо 16 препоръки от становището на Икономическия и социален съвет ще бъдат възприети и отразени в проекта за Национална здравна стратегия 2007 – 2012 г. стана ясно след среща днес на Председателския съвет на ИСС и министър Гайдарски. Срещата бе по покана на министъра на здравеопазването.

Министърът информира Председателския съвет на ИСС, че е разпоредил работната група към Министерството на здравеопазването, която се занимава с проекта на стратегията, да разгледа препоръките от становището на ИСС. В протокола от заседанието на работната група е записано, че ще се задълбочи и разшири анализът на състоянието на здравната система в България и така ще се обосноват ясни цели за промени в политиката и мерките за здравеопазване; ще се допълни стратегията с основните принципи на здравеопазването и социалната интеграция в Европейския съюз; ще се разпишат ясно задачите по изпълнението на целите от стратегията; ще се изяснят принципите и характерът на финансирането на здравната система, ще се разшири договорното начало, ще продължи общественото обсъждане на документа преди приемането му от Министерския съвет.

Новите корекции на проекта за Националната здравна стратегия 2007 – 2012 г. ще се правят с участието на по двама представители от трите групи в ИСС – на синдикатите, на работодателите и на гражданските организации.

Ние искаме стратегията по здравеопазването да е наистина национален “Документ на съгласието” и то работещ с конкретни и ясни цели, каза министър Гайдарски. Оценявам инициативата на ИСС да ни консултира и приемам становището не толкова като критика, а като подкрепа.

Министър Гайдарски, Председателският съвет на ИСС и докладчикът на становището д-р Желязко Христов се съгласиха заедно да настояват за по-добро финансиране на здравната система от бюджета, но при условия на ефективен и прозрачен контрол на разходите в системата, стана ясно от срещата.

България е страната с най-малко отделени от бюджета средства на глава от населението сред всички държави-членки на ЕС, поясни по време на срещата министър Гайдарски. У нас всеки има приблизително по 146 евро годишно за здраве, отпуснати от бюджета. В Швеция – 2500 евро, в Холандия –2600 евро, в Малта – 1300 евро, в Словакия – 700 евро, в Литва – 560 евро.

***

Становището на Икономическия и социален съвет по проекта на Национална здравна стратегия 2007 – 2012 г. бе разработено по собствена инциатива и бе прието от членовете на Съвета на 25 юли 2006 г.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner