NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ИСКА НОВА ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА

“...В икономическото и индустриално развитие на България продължават да съществуват множество тежки проблеми и регионални, секторни и продуктови диспропорции, които не могат да бъдат решени бързо и ефективно без принципно нова активна индустриална политика”, се казва в проект на становище на Икономическия и социален съвет. Проектът ще бъде обсъден и гласуван от членовете на ИСС на 27 юни 2006 г. , вторник.

В документа се поставят редица проблеми, които всички партньори в Съвета смятат, че трябва бързо да бъдат преодолени, защото от развитието на индустрията зависят и се определят икономически, финансови и социални последици.

Ако приеме проекта за становище ИСС, ще настоява да се обединят и пряко да се обвържат икономическите, социалните и политическите цели за изграждане на икономика на знанието, за устойчив икономически растеж, по-висок от средния за Европа, и за пълноценно възприемане на европейския социален модел.

В становището се правят 9 основни препоръки за действие от страна на институциите у нас, които ако бъдат пренебрегнати, биха довели до негативни последици и въздействие.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner