NEWS - ARCHIVE

ИСС СЕ САМОСЕЗИРА И ЩЕ ПРИЕМЕ СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТА НА “НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2007 - 2012”

В началото на юли т.г. Икономическият и социален съвет ще приеме и публично ще представи становище по проекта на Министерството на здравеопазването за Национална здравна стратегия 2007 – 2012 г. Становището е в резултат на самосезиране на ИСС.

Днес, 5 юни 2006 г., понеделник, постоянната Комисия по социалната политика на Икономическия и социален съвет, с председател Владимир Бояджиев, взе решение да започне подготовката на становище по проекта на “Национална здравна стратегия 2007 - 2012”. За докладчик на становището на ИСС по проекта на “Национална здравна стратегия 2007 - 2012” бе определен д-р Желязко Христов. Изборът на д-р Христов е продиктуван от неговия професионален медицински и научен опит, от десетките му публикации за здравеопазването, като и в качеството му на член на ИСС, представляващ КНСБ в групата на синдикатите.

Икономическият и социален съвет се възползва от законовото си право и ще поиска институционални становища по темата от Националната асоциация на работодателите от болничните заведения, от Съюза на фармацевтите в България, от сдружение “Конфедерация защита на здравето”, от Българския лекарски съюз, от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, от Съюза на стоматолозите в България, от Федерацията на синдикатите в здравеопазването, от Медицинската федерация на КТ “Подкрепа”, от Националното сдружение на общините в България, както и от Асоциацията на общопрактикуващите лекари.

С изготвянето на становище по проекта на МЗ Икономическият и социален съвет отново ще изрази обществената позиция на гражданските организации по изключително важен проблем пред страната. През април 2004 г. ИСС разработи и прие становище “Актуални проблеми на здравното осигуряване” след сезиране от президента Георги Първанов, в което препоръчва да се анализира задълбочено здравната реформа в страната поради множеството проблеми, които я съпътстват.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner