NEWS - ARCHIVE

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ИСС ДОЦ. ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ УЧАСТВА В ПЛЕНАРНА СЕСИЯ НА ЕИСК ЗА РОЛЯТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски и зам.-председателят на Съвета Божидар Данев, участваха вчера, 20 април 2006 г., в пленарната сесия на Европейския икономически и социален комитет, посветена на темата “Преодоляване на разстоянието – как Европа да се приближи до гражданите”. Председателят на ИСС доц. Дулевски коментира пред колегите си от ЕИСК ролята на социалните партньори в работата с гражданското общество, а зам.-председателят Божидар Данев говори за ролята на работодателите.

По време на пленарната сесия президентът на ЕИСК Анне-Мари Зигмунд отбеляза в изказването си напредъка на България по пътя й към присъединяване към Европейския съюз, както и развитието на Икономическия и социален съвет на България.

В рамките на днешната сесия на ЕИСК участва еврокомисарят Владимир Шпидла. Той представи темата за Европейския социален модел и неговите нови аспекти. Еврокомисарят акцентира върху идеята за европейския социален модел, основан на единни ценности. В изказването си г-н Шпидла открои три ключови приоритета, свързани с Европейския социален модел и изпълнението на критериите от Лисабонската стратегия – заетост, адаптация към труда, инвестиции в човешкия капитал.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner