NEWS - ARCHIVE

11 АКТИВНИ НАБЛЮДАТЕЛИ ЗАМИНАВАТ ЗА СЕСИЯ НА ЕИСК

11 души членове на Икономическия и социален съвет заминава за Брюксел, за да участва в пленарната сесия на Европейския икономически и социален комитет на 20 и 21 април т.г. Сред тях са председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски и главният секретар на ИСС Мирослав Тончев, зам. председателите на ИСС Божидар Данев, Константин Тренчев, съпредседателят на Смесения консултативен комитет България - ЕС Желязко Христов и други членове на ИСС и на СКК.

Те ще участват в работата на пленарната сесия на тема “ Преодоляване на разстоянието - как Европа да се приближи до гражданите”. По изключение тази сесия ще се състои в сградата на Европейския парламент. 12-те представители на ИСС са номинирани за активни наблюдатели от Бюрото на ЕИСК в Брюксел. Такава е била практиката на Комитета и при предишната част от петото разширение на ЕС – страните, които са на прага на приемането им за членки на ЕС имат право да използват статута на “активен наблюдател” в пленарните сесии на ЕИСК, за да се запознаят по-отблизо с работата и да се създаде по-добра връзка с останалите 300 членове на Комитета. Активните наблюдатели се номинират от Бюрото на ЕИСК в Брюксел.

Следващата стъпка ще бъде, когато Европейският съвет вземе решение за членството на България от 1 януари 2007 г., правителството да номинира постоянни представители на гражданското общество, които ще участват в работата на ЕИСК.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner