NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ПОСЛУЖИ КАТО МОДЕЛ ЗА НОВИ СЪВЕТИ

Г-жа Зигмунд заяви на пресконференция, че ЕИСК и тя лично напълно подкрепят членството на България от 1 януари 2007 и нямат съмнения, че страната ни от гледна точка на ЕИСК е подготвена за членството. Ако се наложи да се задейства предпазна клауза по договореностите за правосъдие и вътрешен ред, не бива това да се драматизира и да се възприема като наказание, а като покана и насърчаване бързо да се предприемат желаните мерки, коментира г-жа Зигмунд. Тя поясни още, че поставянето на клаузата би означавало, че решенията на българските съдилища няма да се възприемат автоматично за валидни в другите страни членки на ЕС, това ще се отрази също и на сътрудничеството ни с Интерпол. Но в момента, когато ефективно се справим с необходимите мерки, клаузата ще отпадне.

Г-жа Зигмунд съобщи, че от момента, в който Европейският съвет реши членството на България в ЕС, гражданското общество ще бъде представено и в ЕКСК от 12 души. Българското правителство има ангажимента да номинира по 4-ма представители сред работодателските организации, сред синдикатите и сред другите граждански организации, които ще станат членове на ЕИСК. Нейното лично мнение е, че ИСС може да консултира правителството в процеса на номинацията. Г-жа Зигмунд подкрепи и намерението на доц. Дулевски – председател на ИСС, да започне консултации за промяна на Закона за Икономическия и социален съвет с цел да се подобри представителството на гражданските организации в него.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner