NEWS - ARCHIVE

СРЕЩА НА ГЕОРГИ ПИРИНСКИ С ПРЕЗИДЕНТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

Европейският икономически и социален съвет категорично подкрепя присъединяването на България към ЕС на 1 януари 2007 г., заяви на срещата Анне-Мари Зигмунд. Тя даде висока оценка за работата на българския Икономически и социален съвет и подчерта, че последователните му усилия му да изразява волята и интересите на организираното гражданско общество по основните въпроси на икономическата и социалната политика на страната е важна предпоставка за пълноценното интегриране на България в структурите на съюза.

Важно място в разговора бе отделено на ролята на гражданския диалог за развитие на регионалното сътрудничество, което е пряко свързано с демократизирането и укрепването на гражданските общества в страните от Югоизточна Европа. Според президента на ЕИСК българският модел на икономически и социален съвет може да послужи като основа за изграждане на национални икономически и социални съвети в други съседни страни от региона.

Източник: Пресцентър на Народното събрание

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner