NEWS - ARCHIVE

ИСС ПОДКРЕПЯ АКТА ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В отговор на поканата, изразена в писмо на председателя на Европейския икономически и социален комитет г-н Стафан Нилсон до Икономическия и социален съвет на Република България на 21 февруари 2011 г. съветът прие резолюция по Акта за единния пазар на ЕС.

Така ИСС се включи в европейския дебат по този толкова значим за европейските граждани и фирми документ, касаещ техните права и възможности за бизнес.

В изводите и препоръките си Икономическият и социален съвет изразява своята принципна подкрепа към Акта за единния пазар като основно политическо действие на Европейската комисия, насочено към преосмисляне и разширяване на концепцията за единния пазар в светлината на новите реалности. Предпоставки за това действие на ЕК са развитието на глобалните пазари и основни политически промени в Европейския съюз – като ратифицирането на Договора от Лисабон и приемането на Програмата за реформи „Европа 2020”.

Като основен принцип при посрещането на тези предизвикателства, съветът подкрепя напълно необходимостта Европа да защитава интересите и ценностите си по-уверено на световната сцена, в дух на реципрочност и взаимна изгода.

Като граждански парламент, ИСС приветства стремежът на Европейската комисия да реализира своите намерения чрез активен обществен дебат с всички представители на европейското общество и апелира този принцип да бъде спазван винаги и в бъдещите законодателни и политически инициативи в рамките на Европейския съюз и в отделните страни – членки.

 

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner