NEWS - ARCHIVE

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: КОАЛИЦИОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО РАБОТИ В ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Премиерът запозна госта си с икономическата политика на правителството и подчерта, че през последните години страната ни отчита непрекъснат икономически растеж, нарастване на чуждестранните капиталовложения и инвестициите “на зелено”. Президентът на Европейския икономически и социален комитет Анне-Мари Зигмунд заяви, че ръководената от нея структура е информирала ръководството на Европейската комисия, че подкрепя присъединяването на страната ни към ЕС на 1 януари 2007 г.

Министър-председателят Сергей Станишев подчерта, че правителството работи в тясно сътрудничество с Икономическия и социален съвет, с работодателските и синдикалните организации. За първи път в най-новата история на страната 4-годишната Управленска програма на кабинета, преди приемането й, бе консултирана с членовете на съвета. Националният план за развитие за 2007-2013 г. и оперативните програми към него също бяха обсъдени с членовете на съвета. Премиерът Сергей Станишев посочи, че партньорството и диалогът са показател за политиката на отворени врати, която води коалиционното правителство. Той подчерта, че още от самото начало членовете на Министерския съвет са се обединили около разбирането, че е необходимо да се създаде визия за единно държавно управление и всички да работят заедно. Публична дискусия ще бъде организирана и при изготвянето на Бюджет ‘2007.

Европейският икономически и социален комитет представлява интересите на гражданското общество пред Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент. Комитетът консултира европейските институции в областта на икономическата и социалната политика.

Той е създаден през 1957 г. с Договора от Рим. Седалището му е в Брюксел. Членовете на комитета се предлагат от правителствата на страните- членки и се избират от Съвета на ЕС с мандат от четири години.

Източник: Пресцентър на Министерския съвет

back to top