NEWS - ARCHIVE

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: КОАЛИЦИОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО РАБОТИ В ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Премиерът запозна госта си с икономическата политика на правителството и подчерта, че през последните години страната ни отчита непрекъснат икономически растеж, нарастване на чуждестранните капиталовложения и инвестициите “на зелено”. Президентът на Европейския икономически и социален комитет Анне-Мари Зигмунд заяви, че ръководената от нея структура е информирала ръководството на Европейската комисия, че подкрепя присъединяването на страната ни към ЕС на 1 януари 2007 г.

Министър-председателят Сергей Станишев подчерта, че правителството работи в тясно сътрудничество с Икономическия и социален съвет, с работодателските и синдикалните организации. За първи път в най-новата история на страната 4-годишната Управленска програма на кабинета, преди приемането й, бе консултирана с членовете на съвета. Националният план за развитие за 2007-2013 г. и оперативните програми към него също бяха обсъдени с членовете на съвета. Премиерът Сергей Станишев посочи, че партньорството и диалогът са показател за политиката на отворени врати, която води коалиционното правителство. Той подчерта, че още от самото начало членовете на Министерския съвет са се обединили около разбирането, че е необходимо да се създаде визия за единно държавно управление и всички да работят заедно. Публична дискусия ще бъде организирана и при изготвянето на Бюджет ‘2007.

Европейският икономически и социален комитет представлява интересите на гражданското общество пред Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент. Комитетът консултира европейските институции в областта на икономическата и социалната политика.

Той е създаден през 1957 г. с Договора от Рим. Седалището му е в Брюксел. Членовете на комитета се предлагат от правителствата на страните- членки и се избират от Съвета на ЕС с мандат от четири години.

Източник: Пресцентър на Министерския съвет

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More