NEWS - ARCHIVE

СТАНОВИЩАТА НА ИСС СА ПРИМЕР ЗА ИНТЕГРИРАНИ ПОЛИТИКИ В БЪЛГАРИЯ


Кръглата маса е по инициатива на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и се осъществява със съдействието на Икономическия и
социален съвет (ИСС). В нея участваха зам.-министърът на икономиката и енергетиката Нина Радева, водещи експерти от ОИСР, членове на ИСС, представители на
държавната администрация и неправителствени организации, както и експерти от Фондацията за развитие на предприемачеството.

Заедно с Чехия и Полша, България е една от страните, в които ОИСР насочва усилията си за активно прилагане на интегрирани политики. Целта е чрез провеждане на дискусии на регионално и на национално ниво да се постави началото на изследователски проект за степента на прилагане на интегрираните политики, както и обмен на добри практики в тази област в България. Като пример за прилагане на интегрирани политики в България зам.-министър Нина Радева посочи Националния план за икономическо развитие 2007-2013 г.

По време на дискусията доц. Дулевски информира, че в началото на февруари тази година Икономическият и социален съвет ще организира среща с министъра на
финансите Пламен Орешарски. Целта на срещата е да се постави началото на практиката за предварително съгласуване с представителите на гражданското общество на приоритетите и политиките, на базата на които ще се подготвя държавният бюджет. Според доц. Дулевски самото общество трябва да определи кои са националните приоритети за 2007 г., особено в условията на бъдещото членство на страната ни в Европейския съюз, и след това те да бъдат обезпечени финансово чрез държавния бюджет и други източници.

Друга важна стъпка на Икономическия и социален съвет ще бъде организирането на дискусия с представители на изпълнителната власт по Националния план за развитие и оперативните програми за 2007-2013 г. Доц. Лалко Дулевски съобщи, че дори и в момента Икономическият и социален съвет работи за изготвянето на обща позиция по този въпрос, съгласувана между синдикатите, работодателите и гражданските организации, която да представи на изпълнителната власт.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner